Rynek nieruchomości w Polsce w ostatnim czasie przeżywał wiele zmian, które znacząco wpłynęły na jego dynamikę. Analizując obecne dane oraz opinie ekspertów, można zauważyć pewne wyraźne tendencje, które kreują obraz sektora.

Najnowszy indeks nastrojów rynkowych Nieruchomosci-online.pl (INPON) wyniósł 60 pkt, wskazując na utrzymanie pozytywnego nastawienia wśród pośredników. Jednakże, gdy spojrzymy głębiej, okazuje się, że rynek jest zróżnicowany. Program “Bezpieczny Kredyt 2%” przyczynił się do wzrostu zainteresowania nieruchomościami, które mogły skorzystać z tej inicjatywy, zwłaszcza mieszkaniami o mniejszym i średnim metrażu. Niemniej jednak w sektorze domów i działek nastroje były mniej optymistyczne.

Jednym z ważnych czynników wpływających na rynek nieruchomości w ostatnim czasie były decyzje NBP dotyczące stóp procentowych. Obniżki stóp procentowych spowodowały, że kredyty stały się tańsze, co z kolei pobudziło popyt, przede wszystkim na zakup mieszkań na własne potrzeby.

Jeśli chodzi o przyszłość, pośrednicy nieruchomości są dość optymistyczni co do segmentu mieszkań. Wielu z nich przewiduje wzrost popytu, nawet w obliczu niepewności dotyczących przyszłości programu BK2%. Niemniej jednak istnieje ryzyko rozbieżności między popytem a podażą, co może wpłynąć na dostępność ofert na rynku.

Podsumowując, polski rynek nieruchomości jest teraz w fazie dynamicznych zmian. Wprowadzenie programu BK2%, decyzje NBP oraz inne czynniki ekonomiczne i geopolityczne wpłynęły na kształtowanie się sektora. Chociaż obecnie dominuje optymizm, zwłaszcza w sektorze mieszkań, przyszłość przyniesie nowe wyzwania, które będą wymagały elastyczności i dostosowania się do nowej rzeczywistości.

Historyczne i bieżące poziomy nastrojów na rynku nieruchomości INPON:

 • INPON: III kw. 2021 61,3; IV kw. 2021 57,98; I kw. 2022 57,71; II kw. 2022 48,49; III kw. 2022 47,17; IV kw. 2022 46,10; I kw. 2023 56,19; II kw. 2023 60,82; III kw. 2023 60,49; zmiana kw./kw. -0,33 pkt
 • kawalerki na sprzedaż: III kw. 2021 66,5; IV kw. 2021 63,2; I kw. 2022 59,2; II kw. 2022 49,6; III kw. 2022 50,4; IV kw. 2022 51,8; I kw. 2023 61,9; II kw. 2023 69,6; III kw. 2023 70,3; zmiana kw./kw. +0,7 pkt
 • kawalerki na wynajem: III kw. 2021 60,0; IV kw. 2021 57,3; I kw. 2022 73,1; II kw. 2022 65,2; III kw. 2022 63,5; IV kw. 2022 57,4; I kw. 2023 58,4; II kw. 2023 59,5; III kw. 2023 60,4; zmiana kw./kw. +0,9 pkt
 • mieszkania na sprzedaż: III kw. 2021 67,2; IV kw. 2021 61,7; I kw. 2022 52,8; II kw. 2022 40,8; III kw. 2022 41,3; IV kw. 2022 43,9; I kw. 2023 60; II kw. 2023 69,9; III kw. 2023 71,4; zmiana kw./kw. +1,5 pkt
 • mieszkania na wynajem: III kw. 2021 59,5; IV kw. 2021 56,8; I kw. 2022 75,0; II kw. 2022 64,9; III kw. 2022 62,7; IV kw. 2022 56,3; I kw. 2023 56,8; II kw. 2023 57,7; III kw. 2023 59,3; zmiana kw./kw. +1,6 pkt
 • domy na sprzedaż: III kw. 2021 65,3; IV kw. 2021 60,6; I kw. 2022 52,0; II kw. 2022 40,6; III kw. 2022 38,2; IV kw. 2022 39; I kw. 2023 53,5; II kw. 2023 60,5; III kw. 2023 58,2; zmiana kw./kw. -2,3 pkt
 • działki na sprzedaż: III kw. 2021 67,3; IV kw. 2021 64,8; I kw. 2022 57,9; II kw. 2022 46,9; III kw. 2022 42,1; IV kw. 2022 43,1; I kw. 2023 57,7; II kw. 2023 60,7; III kw. 2023 56,3; zmiana kw./kw. -4,4 pkt
 • lokale biurowe na sprzedaż i wynajem: III kw. 2021 47,7; IV kw. 2021 46,7; I kw. 2022 44,8; II kw. 2022 40,6; III kw. 2022 38,5; IV kw. 2022 38,5; I kw. 2023 46,7; II kw. 2023 49; III kw. 2023 48,8; zmiana kw./kw. -0,2 pkt
 • lokale usługowe na sprzedaż i wynajem: III kw. 2021 48,4; IV kw. 2021 47,8; I kw. 2022 45,7; II kw. 2022 41,4; III kw. 2022 40; IV kw. 2022 39; I kw. 2023 47,3; II kw. 2023 49,4; III kw. 2023 49; zmiana kw./kw. -0,4 pkt

Przyjrzyjmy się jeszcze temu, jakie zmiany cen prognozują pośrednicy w obrocie nieruchomościami:

 • kawalerki na sprzedaż – wzrost 77,6%; bez zmian 20,2%; spadek 2,2%
 • kawalerki na najem – wzrost 43,8%; bez zmian 45%; spadek 11,2%
 • mieszkania na sprzedaż – wzrost 75,8%; bez zmian 19,8%; spadek 4,4%
 • mieszkania na wynajem – wzrost 38,7%; bez zmian 48,3%; spadek 13,1%
 • domy na sprzedaż – wzrost 44,8%; bez zmian 42,2%; spadek 13,2%
 • działki na sprzedaż – wzrost 41,1%; bez zmian 46,9%; spadek 12%
 • lokale biurowe na sprzedaż i najem – wzrost 21,2%; bez zmian 59,9%; spadek 18,8%
 • lokale usługowe na sprzedaż i najem – wzrost 20,7%; bez zmian 60,5%; spadek 18,8%
0 KomentarzyZamknij Komentarze

Dodaj komentarz

© Copyright 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.