Szanowni Użytkownicy OSiR , Uprzejmie informuję, iż z dniem 25 maja 2018 w życie wchodzi RODO - Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r), w związku z tym, że w OSiR w Brodnicy następuje przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku wszystkich osób przebywających na obiekcie, pragnę poinformować Państwa o przetwarzaniu danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy ul. Królowej Jadwigi 1 87-300 Brodnica Przekazane przez „Ciebie” Szanowny użytkowniku, dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w celu umożliwienia Tobie i Twoim bliskim (niepełnoletnie osoby dla których jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym) pełnego korzystania z usług OSiR w Brodnicy oraz otrzymywania faktury, jeżeli wyrazisz taką wolę. Przysługują Ci w związku z tym wszystkie prawa wynikające z RODO, tj. prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania, żądania ich usunięcia. Wejście na teren obiektu i korzystanie z usług OSiR wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym, w szczególności na utrwalanie wizerunku z uwagi na fakt stałego monitoringu. Informuję, że dane osobowe pozyskane w związku ze świadczeniem usług nie będą uczestniczyć w zautomatyzowanym przetwarzaniu oraz nie będą profilowane. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.